หน้าหลัก

Image is not available
คนคลังคิด

เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ฯ

Image is not available
เพชรวายุภักษ์

กระทรวงการคลังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการให้บริการประชาชน ที่ผ่านมาในอดีตอย่างต่อเนื่องผ่านแผนงานการบริหาร การเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ฯ

Image is not available
MOF Innovation Talk

จุดประกายนวัตกรรมในตัวคุณถือเป็นการเปิดโอกาสในการเปิดรับ ความรู้ และ มุมมองใหม่ๆ จากท่านวิทยากร ซึ่งได้มาแบ่งปันประสบการณ์ เส้นทางสู่การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ ผลงานทีประสบความสำเร็จในด้าน นวัตกรรม ฯ

Slider
โครงการเพชรวายุภักษ์
E-Magazine เพชรวายุภักษ์
พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
พิธีประกาศรางวัลเพชรวายุภักษ์
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
Slider
โครงการคนคลังคิด
E- book คนคลังคิด
พิธีมอบรางวัลคนคลังคิด Season 4
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
พิธีประกาศรางวัล Season 4
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566
Slider
รายการ คลังFIT ติด TREND

EP.1 : การรับเงินเดือน
และค่าจ้างประจำ 2 รอบ

EP.0 : เปิดตัวรายการ คลังFITติดTREND

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
รายการคลัง FIT ติด TREND

Slider
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
Slider
Slider