หน้าหลัก

Slider
Slider
Image is not available
เพชรวายุภักษ์

เพื่อส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและบริหารจัดการระบบราชการ

Image is not available
คนคลังคิด

เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

Image is not available
คลัง FIT ติด TREND

เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

Image is not available
MOF Innovation Talk

เพื่อจุดประกายนวัตกรรมในตัวคุณ ถือเป็นโอกาสในการเปิดรับความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ ๆ จากวิทยากร สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

Slider
Slider

| WHAT’S NEW ข่าวและกิจกรรม

EP.6 ฟังปุ๊ป รู้ทัน แก็งคอลเซ็นเตอร์
ดูจบจะไม่ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป I คลัง FIT ติด TREND
previous arrow
next arrow
Slider