เปิดการนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

      กระทรวงการคลังจัดการนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประเภทหน่วยงานระดับกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น สาขาผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน และนางรัชนี ชุนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ขึ้นกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567