กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการส่งผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์

กระทรวงการคลังจัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการส่งผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง