พิธีประกาศรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีประกาศรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ทรู ดิจิทัล ปาร์ค โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 24 ผลงาน