พิธีประกาศผลและมอบรางวัล “คนคลังคิด Season 3”

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “คนคลังคิด Season 3” (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง