พิธีประกาศผลและมอบรางวัลคนคลังคิด Season 3

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการคนคลังคิด Season 3 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

วิดีทัศน์พิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการคนคลังคิด Season 3