พิธีประกาศผลและมอบรางวัลคนคลังคิด Season 3

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการคนคลังคิด Season 3 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง