พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ทรู ดิจิทัล ปาร์ค โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 ผลงาน และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

วีดิทัศน์ พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2564