พิธีมอบรางวัลคนคลังคิด Season 4

กระทรวงการคลังได้มีการจัดงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง และได้มีการมอบรางวัลให้กับผลงานที่ชนะการประกวดในโครงการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 4 โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเยี่ยม รางวัลดีมาก รางวัลดี และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล