งานประกาศรางวัลคนคลังคิด Season 4

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นำโดย นางรัชนี ชุนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดงานประกาศรางวัลคนคลังคิด Season 4 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง โดยมีทั้งสิ้นจำนวน 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเยี่ยม รางวัลดีมาก รางวัลดี และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล

นอกจากนี้ ยังได้มีการแจกรางวัลให้กับกองเชียร์ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลจาก นางรัชนี ชุนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และ นายวรุต วิกรมโรจนานันท์ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์