รายการเสียงตามสาย “คนคลังคิด”

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 12.40 น. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการคนคลังคิด Season 4 ผ่านรายการเสียงตามสาย “คนคลังคิด” โดยมี นายจิรายุทธ สงค์ทอง นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นพิธีกร และได้รับเกียรติจาก นางรัชนี ชุนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มาร่วมพูดคุยในรายการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน โดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน และได้เชิญชวนให้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานคนคลังคิด Season 4 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายรายการได้มีกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ร่วมสนุกในการตอบคำถาม โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้