การทดสอบการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้งที่ 8 (รูปเเบบออนไลน์)

กระทรวงการคลัง โดยสำนักนโยบายเเละยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการทดสอบการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้งที่ 8 รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้งที่ 8 ในรูปแบบออนไลน์ทาง  https://innovationhub.mof.go.th เวลา 9.30 – 15.00 น. ตามกำหนดการ ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

2. วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

3. วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

4. วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

5. วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

6. วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน  2564