กำหนดการนำเสนอผลงาน เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

ร่วมส่งกำลังใจให้แก่ผู้นำเสนอผลงานและเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดรางวัลนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของกระทรวงการคลังได้ที่ ณ อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล ปาร์ค  ถนนสุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร