กำหนดการนำเสนอผลงาน เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

ร่วมส่งกำลังใจให้แก่ผู้นำเสนอผลงานและเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดรางวัลนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของกระทรวงการคลังได้ที่ http://innovationhub.mof.go.th

เข้าร่วมชมการเสนอผลงานได้ ที่นี่