Marketing พิชิตยอดขาย พิชิตใจลูกค้า

เข้าใจลูกค้า มากกว่าลูกค้าเข้าใจเรา

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

เรียนรู้ตลาดให้เป็นนักการตลาดมือทองในการพิชิตยอดขายและใจของลูกค้า

คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ขอนำเสนอ เคล็ดลับที่สำคัญในการเป็นนักการตลาดมืออาชีพที่จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรของคุณมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยนักวิชาการหนุ่มที่มากความสามารถ “ดร.เอกก์ ภทรธนกุล” ปัจจุบันสวมหลายบทบาท รวมทั้งบทบาทความเป็นครู ที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องยากให้ออกมาเข้าใจง่ายและสนุกสนาน จนได้รับความนิยม และได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ วันนี้ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล จะพาผู้ชมเข้าใจตลาดในรูปแบบต่างเพื่อตอบสนองเป้าหมายของคุณ

เข้าใจตลาดแบบนักประวัติศาสตร์

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” เป็นคำง่ายๆแต่ใช้ได้จริง วันนี้ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ให้ความรู้และทำความเข้าใจการตลาดของแต่ละยุคที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งในฉบับที่เข้าใจง่ายและเห็นภาพอย่างชัดเจน

เข้าใจตลาดแบบมืออาชีพ

เมื่อเราเข้าใจความเป็นมาของการตลาดแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “การตลาดในปัจจุบัน” โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมทราบว่า Marketing 3.0 มีความสำคัญอย่างไร ควรให้ความสำคัญกับสิ่งไหนเพื่อตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กรของคุณ

เข้าใจตลาดแบบนักวางกลยุทธ์

หลายๆหน่วยงานหรือองค์กรอาจจะยังสับสนว่า จะต้องมีการดำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรในรูปแบบไหน แบบไหนถึงเกิดความคุ้มค่าในการตอบสนองเป้าหมายที่แท้จริง ครั้งนี้ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล จะแนะนำให้คุณเป็น “นักวางกลยุทธ์” ที่ดีในการดำเนินงานหรือจัดการปัญหาให้ตรงจุด เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรของคุณมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน